مدرس : مهسا الیاس پور

ثبت نام وبینار آموزشی طراحی در فتوشاپ

مجموع زمان کلاس : 10 ساعت آنلاین در اسکای روم
شهریه ثبت نام 450 تومان

برنامه دوره آموزشی :

 • جلسه اول- یکشنبه 18 تیرماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

 • جلسه دوم- سه شنبه 20 تیرماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

 • جلسه سوم- یکشنبه 25 تیرماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

 • جلسه چهارم- سه شنبه 27 تیرماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

 • جلسه پنجم- یکشنبه 1 مردادماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

 • جلسه ششم- سه شنبه 3 مردادماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

 • جلسه هفتم- یکشنبه 8 مردادماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

 • جلسه هشتم- سه شنبه 10 مردادماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

 • جلسه نهم- یکشنبه 15 مردادماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

 • جلسه دهم- سه شنبه 17 مردادماه

  از ساعت 20:30 الی 21:30 شب

سرفصل های آموزشی

ثبت نام وبینار آموزشی فتوشاپ