مدرس : مهسا الیاس پور

ثبت نام وبینار آموزشی طراحی در فتوشاپ

مجموع زمان کلاس : ۱۰ ساعت آنلاین در اسکای روم
شهریه ثبت نام ۴۵۰ تومان

برنامه دوره آموزشی :

 • جلسه اول- یکشنبه ۱۸ تیرماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

 • جلسه دوم- سه شنبه ۲۰ تیرماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

 • جلسه سوم- یکشنبه ۲۵ تیرماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

 • جلسه چهارم- سه شنبه ۲۷ تیرماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

 • جلسه پنجم- یکشنبه ۱ مردادماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

 • جلسه ششم- سه شنبه ۳ مردادماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

 • جلسه هفتم- یکشنبه ۸ مردادماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

 • جلسه هشتم- سه شنبه ۱۰ مردادماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

 • جلسه نهم- یکشنبه ۱۵ مردادماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

 • جلسه دهم- سه شنبه ۱۷ مردادماه

  از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ شب

سرفصل های آموزشی

ثبت نام وبینار آموزشی فتوشاپ